Publicerad 2017-09-01

Byggställning för nytt akutsjukhus

AB Locum, Stockholms Läns Landstings eget fastighetsbolag och NCC Construction bygger, i ett partnerskap, till ett nytt akutsjukhus intill det befintliga Södersjukhuset, allmänt kallat SÖS. Idag bedrivs redan en omfattande verksamhet med fokus på akutsjukvård, Stockholms största. 

Av NCC har STARK Fasad har fått uppdrag att förse fasaderna med isolering samt puts, i en spännande arkitektur med stora fasningar in mot fönstren.

STARK har gett oss på Robust uppdraget att förse den ställning man behöver. Ett omfattande uppdrag, mitt i två stora byggproduktioner och en pågående sjukhusverksamhet. Uppdraget har nu växt och vi ska nu se till att hela fastigheten blir täckt med ställning och mindre vädertak.

- Från början skulle vi ha ca 40% insatt men nu vill man att vi går "all in", det betyder ca 10 000 kvm ställning, med dom vädertak vi ska bygga över krön och in på taken, berättar Sylwester Wlodarczyk, Affärschef på Robust och ansvarig för uppdraget. 

- Det är en komplicerad miljö att utföra uppdrag i. Vi har 2008-2012 hjälpt STARK med utvändig renovering av befintliga sjukhuset, totalt lite över 25 000 kvm fasad och olika tillbyggnader. Att verka i en pågående sjukhusverksamhet ställer stora krav, att ny göra det med de två omfattande nybyggnationerna som görs i anslutning till befintligt sjukhus, blir en nagelbitare, säger Tomas Notlund, VD för Robust. 

- Ja, det är komplicerat på ställningarna också. Utöver vanliga kraven för putsarbeten så är avstånden mot fasadlivet en utmaning. De djupa fasningarna gör att vi även kommer att sätta räcken, plank och stolpar invändigt, så att vi har fallskyddet intakt även på alla ytorna, avslutar Sylwester.

Uppdraget påbörjas under 2017 och skall avslutas under 2018