Robust har i december 2021 fusionerats med rapid hyrställningar i syfte att skapa en effektiv ställningsaktör med stark marknadsposition i Mälardalen.

Verksamheten drivs under namnet rapid hyrställningar och har depåer i Eskilstuna och Bålsta.

Vi erbjuder fortsatt marknaden trygga och säkra lösningar för arbete på höjd, i form av byggställningar och fasadklättrare men även tillhörande tjänster som vädertak, skyddstak bygghissar och andra hjälpmedel. Vi tar gärna ett helhetsansvar.

Främst gör vi uppdrag inom byggbranschen men även mot industri. Vi har förstås många olika typer av uppdragsgivare, i många branscher, och vår ambition är att på bästa sätt hjälpa alla kunder med sina behov - oavsett geografisk plats eller typ av verksamhet. 

Vi är särskilt måna om att skapa förutsättningar för att utföra arbete på höjd på ett tryggt och säkert sätt.

Vi uppfyller inte bara lagstadgad kompetens, utan har lång och bred erfarenhet inom vår verksamhet och bransch. Att vi också är sprungna ur byggverksamhet gör att vi har med oss av alla de särskilda krav och behov som finns inom byggindustrin. Något som förstås också är till stor nytta för alla våra kunder. 

Att vara det trygga ställningstagandet för våra kunder innebär att vi alltid ska:

  • Ta det säkra för det osäkra
  • Planera, bereda och instruera
  • Utföra med rätt kompetens och fortbildning
  • Kontrollera och besiktiga
  • Leverera kvalitet på överenskommen tid
  • Hålla ordning och reda
  • Nyttja resurser väl och minska vår klimatpåverkan

rapid hyrställningar är medlemmar av Sveriges Byggindustrier, Stockholms Byggmästareförening samt godkända för både ID06 och SSG Entré. 

Sveriges Byggindustrier är del av Svenskt Näringsliv och arbetsgivarpart, som medlem är vi anslutna till de gällande kollektivavtalen inom byggbranschen, och tillser att även att våra underentreprenörer likaså följer avtal och regler. 

rapid hyrställningar är också en del av Fasadgruppen Norden AB.

> Kontakta oss gärna!