En solid värdegrund

En värdegrund är för oss ett sätt att beskriva hur vi som företag vill att verksamheten skall upplevas av våra kunder, vår personal och våra partners - med andra ord alla som berörs av och inom bolagets verksamhet

Trygga

Vi skall alltid ha säkerheten i första fokus, även när vi provar nytt. Vi tar det säkra före det osäkra, vi planerar och bereder. Vi informerar och vi handleder. Vi föregår alltid med gott exempel och har fokus att möta de olika risker som berörda i våra uppdrag utsätts för. Vi ska alltid förknippas med säkerhet, trygghet och omtanke.

Enkla

Vi skall vara enkla att ha med att göra. Vi ska ha en positiv och öppen inställning, vara lösningsorienterade men också tydliga. Särskilt när vi inte tror att det som önskas fungerar eller medför säkerhetsrisk. Vi behandlar de vi möter med ömsesidig respekt, oavsett nivå, bakgrund eller förutsättningar - inom rapid som utanför. 

Innovativa

Vi skall vara öppna för nya idéer och lösningar. Vi är aktiva i och utanför vår bransch och nätverk. Vi arbetar i nära samverkan med olika tillverkare och leverantörer. Vi lyssnar och fångar också tankar och idéer från vår egen personal och kompetensutveckla dem. Vi ska våga pröva nya lösningar och ny teknik, gärna ihop med våra beställare.

> Kontakta oss gärna!