Kvalitet & Miljö i fokus

 

Kvalitetsarbete

Att leverera en god kvalitet är inte bara att utföra beställt uppdrag. För oss i Robust sätter vi stor vikt i att vårt utförande är säkert, att vår personal beter sig kompetent och professionellt, samt att vi håller utlovade tider. I vårt systematiska arbete med kvalitetsfrågor sp skall vi:

  • Minska antalet besiktningsnoteringar
  • Följa och förbättra kundupplevelsen
  • Leverera enligt tidplanen

Miljöarbete

Att bidra till en hållbar utveckling berör inte bara oss på Robust, det är ett samlat ansvar. Inom Robust skall vi med ständig förbättring minska vår miljöpåverkan genom att samordna inköp, planera transporter och minska mängden avfall. I vårt systematiska arbete med miljöfrågor så skall vi:

  • Minimera små inköp och antalet leveranser 
  • Minska mängden transporter
  • Öka återanvändning och minska avfallsmängden

> Kontakta oss gärna!