Kvalitet & Miljö i fokus

Kvalitetsarbete

Att leverera en god kvalitet är inte bara att utföra beställt uppdrag. För oss i Robust sätter vi stor vikt i att vårt utförande är säkert, att vår personal beter sig kompetent och professionellt, samt att vi håller utlovade tider. I vårt systematiska arbete med kvalitetsfrågor ska vi:

  • Minska antalet besiktningsnoteringar
  • Följa och förbättra kundupplevelsen
  • Leverera enligt tidplanen

Miljöarbete

Att bidra till en hållbar utveckling berör inte bara oss på Robust, det är ett samlat ansvar. Inom Robust skall vi med ständig förbättring minska vår miljöpåverkan genom att samordna inköp, planera transporter och minska mängden avfall. I vårt systematiska arbete med miljöfrågor så skall vi:

  • Minimera små inköp och antalet leveranser 
  • Minska mängden transporter
  • Öka återanvändning och minska avfallsmängden

> Kontakta oss gärna!

ISO-certifiering

För att kunna arbeta hållbart och bidra till en hållbar utveckling när det gäller miljö och kvalitet, så arbetar vi utifrån vissa regler och rutiner för att tillse att just kvaliteten är god och miljön trygg.

Företagets sätt att leda kvalitets- och miljöarbetet är anpassat, externt granskat och certifierat enligt ISO-standarderna ISO 9001 (Kvalitet) och 14001 (Miljö). Granskning sköts av certifieringsorgan ackrediterat av Swedac.

Robust har erhållit certifikat för ISO 9001 och 14001 under våren 2020.

För mer information, kontakta Fasadgruppens Kvalitets- och Miljösamordnare. 

Mattias Widmark
Kvalitets- och Miljösamordnare (KMS)

mattias.widmark@fasadgruppen.se
+46 (0)70-538 06 38

GDPR

Robust Hyrställning AB har vidtagit nödvändiga åtgärder för att leva upp till den nya Dataskyddsförordningen som börjar gälla den 2018-05-25.

Nedan följer information om hur personuppgifter sparas, varför de sparas och hur länge de sparas samt kundens/den registrerades rättigheter att återkalla samtycke av hantering av dennes personuppgifter.