Sätra Torg

Ställning, Takbomlag, Hissbrygga, Fasader

Stockholm

Friggs Väg Etapp 1-2

Ställning, Fasadklättrare, Fasader, Helhetslösning

Hallunda

Kv. Dekorera

Ställning, Fasadklättrare, Murning, Fasader

Gustavsberg