Sätra Torg

Ställning, Takbomlag, Hissbrygga, Fasader

Stockholm