Publicerad 2018-12-03

BRF Roslagsskutan | Lidingö

Robust har åt beställaren STARK Fasadrenovering och byggherren BRF Roslagsskutan 1 genomfört en ställningsentreprenad enbart med fasadklättrare, även kallade mastklättrande plattformar.

För bästa lösning har totalt åtta plattformar i vid mellan tio och nitton meter använts för uppdraget att byta fönster och renovera balkonger. Fönsterbytet har skett samordnat från in- och utsida, medans balkonger har hanterats utifrån.

Balkongerna har bilats upp och nya balkonger har sen gjutits på plats. I arbetet har man kunnat nyttja fördelarna med att lasta materialet direkt på klättraren och sedan haft möjlighet att hela tiden anpassa exakt rätt arbetshöjd. 

Entreprenaden genomfördes under ca 10 månader. Slutfört 2017. 

Fasadklättrarna kan anpassas till rätt arbetshöjd

Fasadklättrarna kan anpassas till rätt arbetshöjd

Platsgjutning av balkonger pågår!

Platsgjutning av balkonger pågår!