Publicerad 2018-12-04

Kv. Dekorera | Gustavsberg

Ikano Bostadsproduktion ansvarar för ett helt kvarter i det gamla porslinsfabriksområdet, ute i Gustavsberg, Värmdö. Fyra fastigheter i en gemensam gård, tre låghus och ett punkthus på hela 45 meters höjd.

STARK Fasadrenovering har fått förtroendet att skapa fasader till alla fastigheterna och de har valt att anlita Robust för sina och Ikanos arbeten. 

Robust har försett projektet med fasadklättrare som följt resningen av stommen till punkthuset och sedan försett husen med fasadställning för både puts- och murningsarbeten.

Projektet påbörjades under hösten 2017 och har avslutats efter sommaren 2018.