Publicerad 2018-12-06

Nya akutsjukhuset SÖS | Stockholm

Robust har under 2018 slutfört ett av sina största entreprenader med över 10 000 kvm insatt material, i huvudsak för isolering och putsarbeten. Men även för bl.a. plåt och takarbeten. 

Landstingsägda Locum bygger i samverkan med NCC Construction ett nytt akutsjukhus i anslutning till befintliga Södersjukhuset, på Södermalm i Stockholm. Länets största akutsjukhus ska få en välbehövd modernisering och utökning. 

STARK Fasad fick uppdraget att isolera och putsa fasaderna, samt i det ordna de speciella fasningarna i fasaderna, som ger fasaderna ett spektakulärt och unikt utseende. Stora ytor som fasas ner mot fönstren ger liv i fasaden men också större ljusinsläpp för en välisolerad fasad, med nästa 30 cm isolering. 

Huvudsakligt för fasadarbetena har vi på Robust haft uppdraget att förse STARK med ställning, ca 9000 kvm ställning insatt. Dessutom har vi åt plåt- och takarbetena tillför mindre vädertaks-konstruktioner från krön in mot taket. Så över 10 000 kvm ställningsmaterial under ett helt år. Vi har även ordnat med bygghiss och intagsbrygga för dessa arbeten. 

Uppdraget påbörjades sommaren 2017 och avslutades hösten 2018. 

 

Sista ställningsytan där huvudintaget och hissar stått, för den invändiga produktionen

Sista ställningsytan där huvudintaget och hissar stått, för den invändiga produktionen