Publicerad 2018-12-03

Sätra Torg | Stockholm

Mitt på Sätra Torg, i Södra Stockholm, så bygger PEAB fastigheter under sitt eget bostadskoncept PGS. 

PEAB har ett långt samarbete med Karlssons Fasadrenovering avseende fasaderna inom PGS-konceptet.

Karlssons har i sin tur anlitat oss på Robust för att förse dom med ställningar och fallskydd för uppdraget. Även takbomlag och intagsbryggor för bygghissarna har vi löst åt PEAB och Karlssons.  

Uppdraget har utförts under 2018.