Smart och ergonomiskt

Fasadklättrare, eller mastklättrande arbetsplattformar, är ett smart och ergonomiskt hjälpmedel för arbeten på höjd. Plattformen på klättraren fungerar som en hiss som  klättrar på fackverksmaster med hjälp av s.k. kuggstångsdrift. 

25 meter i vidd och 100 meter i höjd

Fasadklättrarna kan anpassas efter fasaden, i både djup och vidd men förstås höjden på uppdraget. Från fyra meter upp till tjugofem meter i vidd samt upp till  hela etthundra meter i höjd.

På detta sätt så kan vi skapa ergonomiska arbetsplatser från vilket olika typer av uppdrag kan utföras, t.ex. putsning, murning, betonggjutning, skivmontage, fönsterbyten, balkong- och räckesmontering, etc.

Fasadklättrarna finns med olika lastkapacitet, precis som bygghissar. Normalt upp till ett eller till tre ton.  

Minskade kostnader och sparar hantverkaren

Klättrarnas plattformar kan löpande höjas och sänkas till rätt höjd för det pågående arbetsuppdraget. Det betyder att arbetsmomenten kan utföras betydligt snabbare vilket sparar pengar.

Framförallt sparar vi på våra mänskliga resurserna då belastning på kroppen minskar betydligt, en idag allt viktigare framtidsfråga för branschen. 

Materialhanteringsvinster

Att fasadklättrarna också medför lägre kostnader att hantera materialen är ytterligare bonus. Materialen kan enkelt lastas nere på marknivå, eller på höjd direkt in på plattformen. Materialen finns hela tiden nära arbetet och behöver inte fördelas eller flyttas runt på samma sätt som t.ex. fast byggställning. 

Smarta kombinationer

Våra fasadklättrare ger oss också möjlighet att hitta smarta kombinationer, t.ex. ihop med traditionell ställning och vädertak.

Extern besiktning

Fasadklättrarna monteras av erfaren personal med särskild kompetens, men varje fasadklättrare genomgår oavsett alltid en extern besiktning, efter slutfört montage. Allt enligt gällande föreskrifter för hissar.

 

Robust ingår förstås både i ID06 och SSG Entré samt är medlem av Sveriges Byggindustrier. 

Utöver hjälpmedel som ställningar och plattformar så finns också bygghissar, last-/arbetsmaskiner, kontors- och manskapsbodar, förrådscontainers, gångtunnlar, fallskydd, arbetsmaskiner och mycket annat att tillgå.

 

> Fråga om offert

Platsgjutning av balkonger pågår

Platsgjutning av balkonger pågår

Isolering klart, plåt pågår och skivmontage väntar

Isolering klart, plåt pågår och skivmontage väntar

Smart kombination av klättrare, ställning och vädertak

Smart kombination av klättrare, ställning och vädertak