Hissar och hjälpmedel för alla behov

Från oss på Robust får du förstås hjälp med alla andra samtida behov. Vi förfogar över egna resurser kompletterat av en bred samling partners, som vi löpande nyttjar för erbjuda kompletta lösningar. Ni kan istället lösgöra tid att fokusera på ert huvuduppdrag. 

Hissar på höjden och bredden 

Hissar för material som personal är generellt väldigt starkt sammankopplat  med ställning, då dessa är anslutna till de intags- eller hissbryggor som behövs. Varför inte låta oss hantera hissen och på också ta ansvar för den samordningen.  Vi tar fram hissen, oavsett om det behövs lera, varierande storlek eller höjdbehov. 

Larm, låsning och övervakning

I många sammanhang kan tryggheten på ställningarna behöva utökas även till att på andra tider, skydda fastigheten för intrång. Eller kanske tydligare styra tillgången till arbetsplatsen.

Vi har allt från inhägnad av arbetsplatsen (stängsel), inbyggnad (plyfa/protect) på markplan, dörrar med lås, larmlösningar med väktartjänst till en löpande patrullerande övervakning. 

Andra exempel på sådant vi kan erbjuda

  • Fallskyddsräcken
  • Fångstnät
  • Skyddstak och gångtunnlar
  • Stängel och inhägnad
  • Elskåp och kablage
  • Arbetsbelysning
  • Manskaps- och kontorsbodar samt WC
  • Containers
  • Transport och kranlyft

Ställ frågan så bistår vi! 

 

> Fråga om offert

Bygghiss och brygga för hiss och materialintag

Bygghiss och brygga för hiss och materialintag