Effektivt och säkert arbete på höjd

Robust förfogar dagligt över 40 000 kvadratmeter fast byggställning, anpassningsbar för alla typer av uppdrag. Vi har också avtalade lösningar så att vi snabbt kan dubblera våra resurser, vid toppar, hög efterfrågan och för särskilt stora uppdrag. 

Bra materialval är viktigt för tryggheten

Vi har två huvudmodeller av ställning. Dels ramställning som är snabb och effektiv, med en färdig struktur. Dels modulställning, eller "allround", som kan anpassas till alla möjliga förutsättningar. och behov Dessa två modeller fungerar förstås att kombinera fullt. Sen har vi olika typer av specialställning för särskilda uppdrag och behov. 

Vi arbetar i huvudsak med material från tyska Layher, som är marknadsledande leverantör i Sverige och Europa. Layher har väl utvecklade ställningssystem, med erkänt hög kvalitet, god hållbarhet, mycket stort detaljsortiment och självklart är allt kontrollerat och väl utprovat. D.v.s. CE-märkt (Europa) samt typgodkända (SP-märkta) av RI.SE, tidigare Svensk Provning (Sverige).

Utöver Layher har vi förstås även material från flera andra väletablerade tillverkare, bl.a. Plus-8 och Haki. Dessa är självklart också CE-/SP-märkta samt av en mycket hög kvalitet, men kanske inte fullt samma mängd detaljer eller möjligheter.

Vi håller oss också uppdaterade kring utvecklingen hos alla olika tillverkare. Vi har kompetens för alla tillverkares systemlösningar, så länge de är kontrollerade och märkta, dvs. godkända att använda i Sverige. 

Rätt kompetens och god kvalitet är stommen

Att vi arbetar med beprövade och välkända tillverkare viktigt ur ett säkerhetsperspektiv. Men att utföra trygga och säkra arbetsplatser kräver även bredd i kompetens och erfarenhet. Då inte enbart de lagstadgade kompetenser som måste innehas av de som utför ställningsmontering. Utan även god vana, bred materialkännedom och många utföranden "i ryggen". 

All vår personal innehar, förutom erforderliga och formell utbildning och certifikat, en lång tid inom yrket. Med det har man förvärvat erfarenhet och förståelse för hur man planerar, förbereder, monterar och demonterar, på bästa sätt. Man har arbetat med olika typer av tillverkare, konstruktioner och kombinationer. Att vi väljer att hålla oss till beprövade material höjer den kvalitetsnivån ytterligare, förenklar kompetensutveckling och ger en viktig trygghet i vardagen för våra montörer.

Goda resurser skapar lugn

Med goda resurser och bredd i kompetens finns också en extra trygghet och fördel med att vi generellt kan komma igång med nya uppdrag raskare än många andra. Resurser gör också att vi kan hantera uppdraget i en lagom takt, där vi inte behöver ta genvägar. Ta det säkra istället för det osäkra. 

Mer än bara bygg och industri - ställning för det mesta!

Vi löser förstås alla behov av ställning, inte bara inom byggnation eller industri. Vi arbetar med många olika uppdragsgivare med alla möjliga behov av ställning, här är några exempel på saker som vi har löst.

  • Marknadsföring, skyltning, reklampelare, tryckta väver, m.m.
  • Läktare för publik eller andra evenemangslösningar, sport, musik, etc.
  • Lösningar för mässan, events eller marknader 
  • TV-torn, tv-/filminspelningar, scenframträdanden, ljussättning, mm
  • Tillfälliga/kompletterande trappor, bryggor, broar, lastkajer, m.m.

Robust ingår också i både ID06 och SSG Entré samt är medlem av Sveriges Byggindustrier. 

Utöver hjälpmedel som ställningar och plattformar så finns också bygghissar, last-/arbetsmaskiner, kontors- och manskapsbodar, förrådscontainers, gångtunnlar, fallskydd, arbetsmaskiner och mycket annat att tillgå.

> Fråga om offert