God arbetsmiljö med fukt- och väderskydd

Att skydda sitt arbete mot alla väder- och vindförhållanden är en viktiga komponent för att skapa en god arbetsmiljö men framförallt att hålla en hög kvalitet i sitt utförande genom att, så långt det är möjligt, skydda sig från fukt och väta.

Maximera byggtiden

Här uppe i Norden gäller det också att ha förutsättningar att maximera byggtiden, även över de kalla höst- och vinterperioderna. Där blir uppvärmning en ytterligare viktig komponent, som fukt- och väderskyddet, för att få rätt kvalitet i det tekniska utförandet.

Olika tekniska lösningar - efter behovet

Robust förfogar över olika typer av tekniska lösningar på både vädertak och väderskydd, oavsett om det handlar om kompletta konstruktioner med vädertak på byggställning eller i en kombination av byggställning och våra fasadklättrare - ända till de enklare täckningar med vävplast och nät. 

Konstruktionslösning efter belastning

Vi på Robust bistå gärna hela vägen från konstruktionslösning som till praktiskt genomförande. Även om vi har bred erfarenhet av en mängd olika tillverkare och lösningar samt en egen kompetens inom vädertak, så samordnar vi, efter behov, uppdragen med en konstruktör, för oberoende beräkning och kontroll av den tekniska lösningen.

Detta oavsett om det handlar om tunga vädertak i plåt, för de långa eller komplicerade produktionerna. Eller lättare vädertak i hårdplast eller vävduk för mer normala produktioner. 

Mindre tak är också viktiga 

Tak är inte bara komplicerade konstruktioner för att ett fuktsäkrat byggande, det är också hela vägen ned till enklare och mindre skyddstak för att bl.a. skydda de som arbetar på, eller rör sig invid, en arbetsplats.

Det kan vara för gångtunnlar igenom eller ovan ut- och ingångar som måste vara tillgängliga. Skyddstak är en smidig lösning är för alla de lägen där man vill skydda för nedfall eller nedsmutsning. Även här finns en mängd olika lösningar, som vi förstås kan anpassa efter era olika behov. 

Personal med särskild kompetens 

Vår personal och montörer uppfyller lagstadgade kompetenskrav och har utbildningsbevis för vädertak och vädertakskonstruktioner. 

Robust ingår också i både ID06 och SSG Entré samt är medlem av Sveriges Byggindustrier. 

Utöver hjälpmedel som ställningar och plattformar så finns också bygghissar, last-/arbetsmaskiner, kontors- och manskapsbodar, förrådscontainers, gångtunnlar, fallskydd, arbetsmaskiner och mycket annat att tillgå.

 

> Fråga om offert

 

Kompletta konstruktioner i smarta kombinationer

Kompletta konstruktioner i smarta kombinationer

"Tunga" tak som kan förflyttas rullande på skenor

"Tunga" tak som kan förflyttas rullande på skenor

Montering av "lätta" tak med täckning av tålig takväv

Montering av "lätta" tak med täckning av tålig takväv

Bra väderskydd i kombination med ställning och tak

Bra väderskydd i kombination med ställning och tak